Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của IBCWines Tại IBCWines, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được an toàn. Chúng tôi sử dụng phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, nhằm tránh tình trạng ăn cắp thông tin. Chúng tôi khuyến cáo quý khách không nên chia sẻ chi tiết thông tin giao dịch với bất kỳ ai bằng email hoặc đăng lên internet, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát thông tin cá nhân trong trường hợp này.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Thu thập thông tin

Chúng tôi, tại IBCWines, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết cho quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email
  • Chi tiết thanh toán
  • Chi tiết tài khoản ngân hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách để xử lý đơn hàng và thông báo giao nhận. Chi tiết đơn đặt hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật, chúng tôi không công khai trực tiếp.

Bảo mật

Tại IBCWines, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được an toàn. Chúng tôi sử dụng phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, nhằm tránh tình trạng ăn cắp thông tin.

Chúng tôi khuyến cáo quý khách không nên chia sẻ chi tiết thông tin giao dịch với bất kỳ ai bằng email hoặc đăng lên internet, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát thông tin cá nhân trong trường hợp này.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Liên hệ

Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ:

  • Hotline: 091 503 9966
  • Email: ibcwines@gmail.com

Xin lưu ý: IBCWines là nhãn hiệu đăng ký của chúng tôi và chính sách bảo mật thông tin này áp dụng đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên trang web của IBCWines.