Cầu hiền

Peter Ferdinand Drucker - Nhà quản lý nổi tiếng thế giới từng nói: “Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ”.Xem thêm…